Alatskivi Lasteaed

Uudised

Alushariduse parimate praktikate jagamise õpiüritus


Alatskivi Lasteaed osaleb AS Innove rahastatud "Alushariduse parimate praktikate jagamise õpiüritus" projektis ajavahemilkul 15.11.2017 - 15.05.2018 "Meil kõigil on siin hea".

Projekti käigus keskendume meeskonnatööle, ühiste väärtuste kujundamisele, organisatsioonikultuuri parandamisele, ühisele õppimisele, lastevanemate kaasamisele. Õpime märkama laste erivajadusi ja õpime nendega  toimetulemist.


Toetajad