Alatskivi Lasteaed

Päevakava, õppetegevus


Päevakava


Sõimerühm

 07.30 – 08.30       Laste vastuvõtt
 08.30 – 09.00       Hommikusöök
 09.00 – 10.30       Mäng ja õppekasvatustegevused
 10.30 – 10.45       Riietumine, õueminek
 10.45 – 11.40       Tegevused õues
 11.40 – 11.50       Valmistumine lõunasöögiks
 11.50 – 12.30       Lõunasöök
 12.30 – 15.00       Puhkeaeg (lõunauinak)
 15.00 – 16.00       Vaba tegevus. Individuaalne töö
 15.30 – 16.00       Õhtuoode
 16.00 – 18.00       Mängulised tegevused. Kojuminek
  

Noorem rühm

 07.30 – 08.30       Laste vastuvõtt
 08.30 – 09.00       Hommikusöök
 09.00 – 10.45       Mäng ja õppekasvatustegevused
 10.45 – 11.45       Tegevused õues
 11.45 – 12.00       Valmistumine lõunasöögiks
 12.00 – 12.30       Lõunasöök
 12.30 – 15.00       Puhkeaeg
 15.00 – 16.00       Vaba tegevus. Individuaalne töö
 15.30 – 16.00       Õhtuoode
 16.00 – 18.00       Vaba tegevus. Kojuminek
  

Keskmine rühm

07.30 – 08.30       Laste vastuvõtt
08.30 – 09.00       Hommikusöök
09.00 – 10.50       Mäng ja õppekasvatustegevused
10.50 – 12.00       Tegevused õues
12.00 – 12.15       Valmistumine lõunasöögiks
12.15 – 12.45       Lõunasöök
12.45 – 15.00       Puhkeaeg
15.00 – 16.00       Vaba tegevus. Individuaalne töö
15.30 – 16.00       Õhtuoode
16.00 – 18.00       Vaba tegevus. Kojuminek
  

Vanem rühm

07.30 – 08.30       Laste vastuvõtt
08.30 – 09.00       Hommikusöök
09.05 – 11.00       Õppekasvatustegevused ja mängud
11.00 – 12.15       Tegevused õues
12.15 – 12.35       Lõunasöök
12.35 – 12.45       Ettevalmistus magamaminekuks
12.45 – 15.00       Puhkeaeg
15.00 – 16.00       Vaba tegevus. Individuaalne töö
15.30– 16.00       Õhtuoode
16.00 – 18.00       Vaba tegevus. Kojuminek


Õppe- ja kasvatustegevus


Alatskivi Lasteaia õppekava on aluseks läbiviidavale õppe- ja kasvatustegevustele. Õppekava on koostatud riikliku õppekava alusel.

Laste elu ja tegevus lasteaia kõikides vanuserühmades toimub kindla päevakorra alusel. Õppe-ja kasvatustegevus planeeritakse kuu- ja nädalaplaanide kaupa aastaplaanist lähtudes. 

Õppekasvatusplaani tutvustatakse ka lastevanematele, nädalakavad on välja pandud rühmastendidele.
  
Õppe-kasvatustegevuse ülesanded:
  
  • kasvatada lapsi tundlikeks, ennast usaldavateks ja teisi arvestavateks inimesteks.
  • luua lastele soodne mitmekülgne arengu-ja õpikeskkond
  • kasvatada lastes isiklikku vastutustunnet, et käituda vastavalt üldkehtivatele moraali-ja eetikanõuetele
  • kujundada sisemotivatsiooni, äratada huvi õpitegevuste vastu, toetada ja täiendada perekondlikku kasvatust
  • muuta õpetuse sisu ja vorm mitmekesisemaks ja paindlikumaks
  • suurendada suhtlemis-ja sotsiaalsete oskuste osatähtsust
  • järgida rahvakalendrit
  • valmistada lapsi ette kooli astumiseks – kehaline, sotsiaalne, vaimne valmisolek
 

Dokumendid


Alatskivi Lasteaia põhimäärus.docx 26.85 KB

Alatskivi Lasteaia arengukava 2018-2020.doc 200 KB

Alatskivi Lasteaia põhimääruse muutmine:
https://www.riigiteataja.ee/akt/41906201