Alatskivi Lasteaed

Päevakava, õppetegevus


Päevakava


MISSIOON
Oleme töötajate ja lapsevanemate poolt hinnatud ning laste poolt armastatud lasteaed, kus peame tähtsaks tervislikke eluviise, loovust, mängulisust ja avastamisrõõmu.

VISIOON
Alatskivi Lasteaed on kodune paik, kuhu iga laps tahab rõõmuga tulla.Sõimerühm

 07.30 – 08.30       Laste vastuvõtt
 08.30 – 09.00       Hommikusöök
 09.00 – 10.30       Mäng ja õppekasvatustegevused
 10.30 – 10.45       Riietumine, õueminek
 10.45 – 11.40       Tegevused õues
 11.40 – 11.50       Valmistumine lõunasöögiks
 11.50 – 12.30       Lõunasöök
 12.30 – 15.00       Puhkeaeg (lõunauinak)
 15.00 – 16.00       Vaba tegevus. Individuaalne töö
 15.30 – 16.00       Õhtuoode
 16.00 – 18.00       Mängulised tegevused. Kojuminek
  

Noorem rühm

 07.30 – 08.30       Laste vastuvõtt
 08.30 – 09.00       Hommikusöök
 09.00 – 10.45       Mäng ja õppekasvatustegevused
 10.45 – 11.45       Tegevused õues
 11.45 – 12.00       Valmistumine lõunasöögiks
 12.00 – 12.30       Lõunasöök
 12.30 – 15.00       Puhkeaeg
 15.00 – 16.00       Vaba tegevus. Individuaalne töö
 15.30 – 16.00       Õhtuoode
 16.00 – 18.00       Vaba tegevus. Kojuminek
  

Keskmine rühm

07.30 – 08.30       Laste vastuvõtt
08.30 – 09.00       Hommikusöök
09.00 – 10.50       Mäng ja õppekasvatustegevused
10.50 – 12.00       Tegevused õues
12.00 – 12.15       Valmistumine lõunasöögiks
12.15 – 12.45       Lõunasöök
12.45 – 15.00       Puhkeaeg
15.00 – 16.00       Vaba tegevus. Individuaalne töö
15.30 – 16.00       Õhtuoode
16.00 – 18.00       Vaba tegevus. Kojuminek
  

Vanem rühm

07.30 – 08.30       Laste vastuvõtt
08.30 – 09.00       Hommikusöök
09.05 – 11.00       Õppekasvatustegevused ja mängud
11.00 – 12.15       Tegevused õues
12.15 – 12.35       Lõunasöök
12.35 – 12.45       Ettevalmistus magamaminekuks
12.45 – 15.00       Puhkeaeg
15.00 – 16.00       Vaba tegevus. Individuaalne töö
15.30– 16.00       Õhtuoode
16.00 – 18.00       Vaba tegevus. Kojuminek


Õppe- ja kasvatustegevus


Alatskivi Lasteaia õppekava on aluseks läbiviidavale õppe- ja kasvatustegevustele. Õppekava on koostatud riikliku õppekava alusel.

Laste elu ja tegevus lasteaia kõikides vanuserühmades toimub kindla päevakorra alusel. Õppe-ja kasvatustegevus planeeritakse kuu- ja nädalaplaanide kaupa aastaplaanist lähtudes. 

Õppekasvatusplaani tutvustatakse ka lastevanematele, nädalakavad on välja pandud rühmastendidele.
  
Õppe-kasvatustegevuse ülesanded:
  
  • kasvatada lapsi tundlikeks, ennast usaldavateks ja teisi arvestavateks inimesteks.
  • luua lastele soodne mitmekülgne arengu-ja õpikeskkond
  • kasvatada lastes isiklikku vastutustunnet, et käituda vastavalt üldkehtivatele moraali-ja eetikanõuetele
  • kujundada sisemotivatsiooni, äratada huvi õpitegevuste vastu, toetada ja täiendada perekondlikku kasvatust
  • muuta õpetuse sisu ja vorm mitmekesisemaks ja paindlikumaks
  • suurendada suhtlemis-ja sotsiaalsete oskuste osatähtsust
  • järgida rahvakalendrit
  • valmistada lapsi ette kooli astumiseks – kehaline, sotsiaalne, vaimne valmisolek
 

Dokumendid

Peipsiääre valla koolieelsete lasteasutuste rahastamisel vanemate poolt kaetava osa määr ja tasumise kord.pdf 126.52 KB

https://www.riigiteataja.ee/akt/401062021032   Alatskivi Lasteaia arengukava 2021 - 2023


https://www.riigiteataja.ee/akt/41906201  Alatskivi Lasteaia põhimääruse muutmine

Alatskivi Lasteaia põhimäärus.docx 26.85 KB

Peipsiääre valla munitsipaallasteasutustes vanemate poolt kaetava osa määr ja tasumine.pdf 115.33 KB

Alatskivi Lasteaia tegevuskava 2022-2023.doc 216 KB

://www.riigiteataja.ee/akt/404032020021  Peipsiääre valla haridusasutuste hoolekogude moodustamise kord ja töökord