Alatskivi Lasteaed

Uudised

Lasteaia mobiil 504 7559
Direktor 5375 7782


Rühmatelefonid:
sõimerühm   5108497
keskmine rühm  5124073
vanem rühm  5186359
noorem rühm  5098629