Alatskivi Lasteaed

Alatskivi Lasteaed


Alatskivi Lasteaed loodi 1963 a. Koguduse hoones eksisteeris lasteaed aastani 1986, mil valmis kuue rühma jaoks mõeldud 140-kohaline lasteaiahoone.

Alatskivi Lasteaed töötab viierühmalisena. Meil on üks sõime- ja neli aiarühma. 


Alatskivi Lasteaed on avatud 7.30-18.00.

Alatskivi Lasteaed asub looduskaunis kohas. Ilusas, turvalises ja hea sisekliimaga majas. Meie maja tunnuslause on: teeme koos päevad põnevaks.

Alatskivi Lasteaias on palju kakskeelsest perest lapsi. Meie lasteaias saavutavad nad koos kooliküpsusega ka eesti keele oskuse ja on võimelised jätkama õpinguid eesti koolis.

Lasteaed on heaks koostööpartneriks lapsevanemale. Arvestame vanemate soovide ja ettepanekutega.
Lisaks kohustuslikule Alatskivi Lasteaia õppekava täitmisele tegeleme palju spordiga, teeme koostööd valla teiste allasutustega, tegeleme rahvatantsuga, käime väljasõitudel ja võtame vastu kõik teatrietendused. Meil on siin tõesti mõnus ja põnev. Iga laps on meie lasteaeda oodatud.

Lasteaias toimub tasuline SEPPSi spordiring 3-7 aastastele lastele; inglise keele ring; lauluring, mida viib läbi lasteaia muusikaõpetaja ja liikumisõpetajal liikumismängude ring.

E-lasteaed Stuudium asub lastevanemate jaoks aadressil https://alatskivilasteaed.ope.ee/.

Lasteaed on munitsipaalomandis ja teeninduspiirkonnaks Peipsiääre valla haldusterritoorium. Vabade kohtade olemasolul võtame lapsi vastu ka teistest omavalitsustest. Lasteaiale on väljastatud Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt koolitusluba nr. 2858HTM.

Rühmad


Sõimerühm: 1,5–3 aastased
Noorem rühm: 3–4 aastased    
Keskmine rühm: 4–5 aastased    
Vanem rühm: 5–7 aastased

Teenused ja hinnad


Kohatasu lasteaias käiva lapse kohta on 2024. aastal 49.20 eurot kuus.  Kahe ja enama lasteaias käiva lapse kohta 24.60 eurot kuus, tingimusel, et Eesti rahvastikuregistri andmetel elavad laps ja tema vanemad Peipsiääre vallas.

Toidupäeva maksumus:
 
Sõimerühmas
Hommikusöök       0,50€
Lõuna                     0,85€
Õhtuoode              0,45€
Kokku                       1,80€
 
Aiarühmades
Hommikusöök       0,55€
Lõuna                     0,95€
Õhtuoode              0,50€
Kokku                       2,00€