Alatskivi Lasteaed

Alatskivi Lasteaed


Alatskivi Lasteaed loodi 1963 a. Koguduse hoones eksisteeris lasteaed aastani 1986, mil valmis kuue rühma jaoks mõeldud 140-kohaline lasteaiahoone.

Alatskivi Lasteaed töötab viierühmalisena. Meil on kaks sõime- ja kolm aiarühma. 

Laste arv 2022/2023 õa-l

Sõim I       14 last
Sõim II      13 last
Noorem    20 last
Keskmine  19 last
Vanem      16 last

KOKKU 82 last
Alatskivi Lasteaed on avatud 7.30-18.00.

Alatskivi Lasteaed asub looduskaunis kohas. Ilusas, turvalises ja hea sisekliimaga majas. Meie maja tunnuslause on: teeme koos päevad põnevaks.

Alatskivi Lasteaias on palju kakskeelsest perest lapsi. Meie lasteaias saavutavad nad koos kooliküpsusega ka eesti keele oskuse ja on võimelised jätkama õpinguid eesti koolis.

Lasteaed on heaks koostööpartneriks lapsevanemale. Arvestame vanemate soovide ja ettepanekutega.
Lisaks kohustuslikule Alatskivi Lasteaia õppekava täitmisele tegeleme palju spordiga, teeme koostööd valla teiste allasutustega, tegeleme rahvatantsuga, käime väljasõitudel ja võtame vastu kõik teatrietendused. Meil on siin tõesti mõnus ja põnev. Iga laps on meie lasteaeda oodatud.

Lasteaias toimub tasuline SEPPSi spordiring 3-7 aastastele lastele ja lauluring, mida viib läbi lasteaia muusikaõpetaja.

E-lasteaed Stuudium asub lastevanemate jaoks aadressil https://alatskivilasteaed.ope.ee/.

Lasteaed on munitsipaalomandis ja teeninduspiirkonnaks Peipsiääre valla haldusterritoorium. Vabade kohtade olemasolul võtame lapsi vastu ka teistest omavalitsustest. Lasteaiale on väljastatud Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt koolitusluba nr. 2858HTM.

Rühmad


Sõimerühmad: 1,5–3 aastased
Noorem rühm: 3–4 aastased    
Keskmine rühm: 4–5 aastased    
Vanem rühm: 5–7 aastased

Teenused ja hinnad


Kohatasu ühe lapse kohta kalenderkuus on 20€ ja teiste omavalitsuste elukoharegistreeringuga 25€ kuus.

Toidupäeva maksumus:
 
Sõimerühmas
Hommikusöök       0,50€
Lõuna                     0,85€
Õhtuoode              0,45€
Kokku                       1,80€
 
Aiarühmades
Hommikusöök       0,55€
Lõuna                     0,95€
Õhtuoode              0,50€
Kokku                       2,00€