Alatskivi Lasteaed

Alatskivi Lasteaed


Alatskivi Lasteaed loodi 1963 a. Koguduse hoones eksisteeris lasteaed aastani 1986, mil valmis kuue rühma jaoks mõeldud 140-kohaline lasteaiahoone.

Alatskivi Lasteaed töötab täna neljarühmalisena. Maksimaalselt saame vastu võtta 74 last. Laste arv  2020/21 õa-l on 67.

Sõimes on 11, nooremas 17, keskmises 19 ja vanemas rühmas 20 last. Teistest omavalitsustest 10 last.

Alatskivi Lasteaed on avatud 7.30-18.00.

Alatskivi Lasteaed asub looduskaunis kohas. Ilusas, turvalises ja hea sisekliimaga majas. Meie maja tunnuslause on: teeme koos päevad põnevaks.

Alatskivi Lasteaia eripära on see, et meil on alati vabu kohti. Ei saa alahinnata ka fakti, et lasteaias on palju kakskeelsest perest lapsi. Meie lasteaias saavutavad nad koos kooliküpsusega ka eesti keele oskuse ja on võimelised jätkama õpinguid eesti koolis.

Lasteaed on heaks koostööpartneriks lapsevanemale. Arvestame vanemate soovide ja ettepanekutega.
Lisaks kohustuslikule Alatskivi Lasteaia õppekava täitmisele tegeleme palju spordiga, teeme koostööd valla teiste allasutustega, tegeleme rahvatantsuga, käime väljasõitudel ja võtame vastu kõik teatrietendused. Meil on siin tõesti mõnus ja põnev. Iga laps on meie lasteaeda oodatud.

E-lasteaed Stuudium asub lastevanemate jaoks aadressil https://alatskivilasteaed.ope.ee/.

Lasteaed on munitsipaalomandis ja teeninduspiirkonnaks Peipsiääre valla haldusterritoorium. Vabade kohtade olemasolul võtame lapsi vastu ka teistest omavalitsustest. Lasteaiale on väljastatud Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt koolitusluba nr. 2858HTM.

Rühmad


Sõimerühm: 1,5–3 aatased
Noorem rühm: 3–4 aastased    
Keskmine rühm: 4–5 aastased    
Vanem rühm: 5–7 aastased

Teenused ja hinnad


Kohatasu ühe lapse kohta kalenderkuus on 10€ (välja arvatud juuli).

Toidupäeva maksumus:
 
Sõimerühmas
Hommikusöök       0,42€
Lõuna                     0,62€
Õhtuoode              0,36€
Kokku                   1,40€
 
Aiarühmades
Hommikusöök       0,50€
Lõuna                    0,70€
Õhtuoode             0,40€
Kokku                  1,60€