Alatskivi Lasteaed

Tule meile tööle

Peipsiääre vallavalitsus otsib oma haridusasutustesse täistööajaga logopeedi:

0,5 ametikohaga Alatskivi kooli ja

0,5 ametikohaga Alatskivi Lasteaeda.

Kandidaadil nõutav erialane magistrikraad. Kirjalik avaldus, haridusttõendavate dokumentide koopiad ja CV saata digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile info@alatskivilasteaed.ee ja direktor@alatskivi.edu.ee

Lisainfo telefonidel 5566 2246 või 5375 7782

***************************************************************************
Alatskivi Lasteaed otsib alates uuest õppeaastast 0,5 ametikohaga muusikaõpetajat. Lisainfo telefonil 5375 7782.